รองผู้ว่าฯปทุมธานี ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2/2561 และให้โอวาทกับทหารกองประจำการ

 

วันนี้ (1 พ.ย.61) เวลา 10.30 น. ที่ ศาลาอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2/2561 และให้โอวาทกับทหารกองประจำการ โดยมี พันเอก ชิษณุพงศ์ ทองคำ สัสดีจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้มีกำลังทหารเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อการพัฒนาประเทศ และ พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 บัญญัติให้ชายซึ่งมีสัญชาติไทยตามกฎหมาย มีหน้าที่ในการรับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน แต่กองทัพไม่สามารถรับชายไทยทุกคนเป็นทหารได้ จึงได้ทำการคัดเลือกทหารโดยการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ สำหรับในปีพุทธศักราช 2561 กองทัพมีความต้องการ เป็นแผนกทหารบก จำนวน 364 คน แผนกทหารอากาศ ผลัดที่ 2/2561 จำนวน 76 คน และแผนกทหารเรือ ผลัดที่ 3/2561 จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 454 คน โดยมีกำหนดการส่งทหารเข้าหน่วย ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

 
ปทุมธานีวันนี้
Pathumthani © Rangsitcity 2020


จัดทำโดย รังสิตซิตี้ดอทคอม  ที่ตั้ง ม.3 ถ.ปทุม-รังสิต ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เลขที่ทะเบียนพาณิชย์ 3100503762583