ผู้ว่าฯปทุมธานี จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ถนนและลำคลอง

 

ผู้ว่าฯปทุมธานี จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ถนนและลำคลอง”เนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี

วันนี้ (10 ต.ค.62) เวลา 10.10 น. ที่ บริเวณสนามฟุตบอล องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยจังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ถนนและลำคลอง” เนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประธานในพิธีกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ถนนและลำคลอง” พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชนจิตอาสา

 

โดยมีกำหนดการการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดขยะริมคลอง ริมถนนรังสิต-นครนายก ตัดหญ้าและถอนวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ การซ่อมแซมทาสีสะพาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อความสะอาดสวยงาม อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด เสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมพร้อมปล่อยปลาจำนวน 68,000 ตัวลงสู่คลองหน้าทางเข้าเทคโนธานี

แหล่งข่าว www.khaoratchakarn.com

 
ปทุมธานีวันนี้
Pathumthani © Rangsitcity 2018


จัดทำโดย รังสิตซิตี้ดอทคอม  ที่ตั้ง ม.3 ถ.ปทุม-รังสิต ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000