เคาะแล้วช่วยค่าไฟ! ใช้เกิน 800 หน่วย รับไปเลยส่วนลด 50% ยึดบิล ก.พ.2563

 

เคาะแล้วช่วยค่าไฟ! ใช้เกิน 800 หน่วย รับไปเลยส่วนลด 50% ยึดบิล ก.พ.2563

หลังจากสังคมมีเสียงเรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประชาชน ที่คนส่วนใหญ่ต้อง Work from home นั้น ช่วงบ่ายวันนี้ (20 เม.ย.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ประชุมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

โดย นายสนธิรัตน์ เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน ได้หารือมาตรการดูแลประชาชนที่ให้ความร่วมมือตามนโยบาย อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาต โดยอยู่ทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home จนส่งผลให้ค่าไฟฟ้าในรอบบิล มี.ค. และเม.ย. มีภาระค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว ที่ประชุมจึงมีมติเตรียมนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันพรุ่งนี้ (21 เม.ย.) พิจารณาอนุมัติมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมให้กับ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้า 20 ล้านรายทั่วประเทศ ดังนี้

1.กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1.1 (บ้านอยู่อาศัย) ที่มีขนาดมิเตอร์ 5 แอมป์ เดิมจะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน จะขยายเป็นไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ตั้งแต่รอบบิล มี.ค.-พ.ค.นี้ คาดว่าจะ ครบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้า 10 ล้านราย

2.กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1.2 (บ้านอยู่อาศัย) ที่มีขนาดมิเตอร์เกิน 5 แอมขึ้นไป จะมีมาตรการช่วยเหลือส่วนเกินค่าไฟฟ้า โดยจะยึดฐานการใช้ไฟฟ้าในเดือน ก.พ.2563 เป็นตัวตั้ง ซึ่งจะต้องมีจำนวนหน่วยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย จะได้ใช้ไฟฟ้าส่วนต่างฟรี

เช่น รอบบิล ก.พ.2563 ใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 300 หน่วย แต่รอบบิล มี.ค. มีจำนวนหน่วยใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 700 หน่วย เท่ากับ มีส่วนเกินจากเดือน ก.พ. อยู่ที่ 400 หน่วย ซึ่ง "ส่วนต่าง" ตรงนี้จะได้ใช้ไฟฟ้าฟรี และจ่ายเฉพาะหน่วยที่ใช้ไฟฟ้าตามฐานเดือน ก.พ. เท่านั้น

แต่กรณีหากใช้ไฟฟ้าเกิน 800 หน่วย เช่น รอบบิลเดือน ก.พ. 2563 ใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 500 หน่วย และเดือน มี.ค.มีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 1,000 หน่วย เท่ากับมีส่วนเกินจากเดือนก.พ. อยู่ที่ 500 หน่วย จะได้ส่วนลด 50% หรือ ใช้ไฟฟ้าเกินอยู่ที่ 250 หน่วย และนำไปบวกรวมกับ 500 หน่วยในเดือน ก.พ. เท่ากับจะจ่ายไฟฟ้าในอัตรา 750 หน่วย เท่านั้น

3.กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า(บ้านอยู่อาศัย) เกิน 3,000 หน่วย จะได้ลดค่าไฟฟ้าส่วนเกิน 30% เช่น รอบบิลเดือนก.พ.2563 ใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 1,200 หน่วย และรอบบิลมี.ค. ใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 3,200 หน่วย เท่ามีส่วนเกิน 2,000 หน่วย ซึ่งจะได้ส่วนลด 30% หรือ ลดไป 600 หน่วย เหลือส่วนเกินอยู่ที่ 1,400 หน่วย แล้วนำไปคำนวณรวมกับ 1,200 หน่วยในฐานเดือน ก.พ. เท่ากับมียอดใช้ไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 2,600 หน่วยที่ประชาชนต้องจ่าย

ทั้งนี้ ทุกรอบบิลในเดือน มี.ค.-พ.ค. นี้ จะอ้างอิงฐานการคำนวณหน่วยค่าไปจากเดือนก.พ. เป็นหลัก เนื่องจากเป็นเดือนที่มีอัตราการใช้ไฟฟ้าปกติ โดยส่วนลดค่าไฟฟ้าจะเริ่มทยอยหักกลับในรอบค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือน พ.ค.เป็นต้นไป ดังนั้น ประชาชนจะต้องสำรองจ่ายค่าไฟฟ้าในแต่ละรอบบิลไปก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติ

มติดังกล่าวนี้จะต้องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันพรุ่งนี้(21เม.ย.) หากได้รับการอนุมัติ จะทยอยคืนค่าไฟส่วนต่างให้กับประชาชนในรอบบิลถัดไป

แหล่งข่าว https://www.bangkokbiznews.com/ปทุมธานีวันนี้
Pathumthani © Rangsitcity 2020


จัดทำโดย รังสิตซิตี้ดอทคอม  ที่ตั้ง ม.3 ถ.ปทุม-รังสิต ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เลขที่ทะเบียนพาณิชย์ 3100503762583