โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2 บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ไม่ต้องลงจากรถ

โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิตบริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 DRIVE-THRU COVID TESTING ปลอดภัย มั่นใจ ใช้เวลาน้อย ไม่ต้องลงจากรถ

ผู้รับบริการ จะต้องไม่เข้าเกณฑ์ 3 เงื่อนไข ได้แก่
1. มีไข้มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5องศาเซลเซียส
มีอาการไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล เหนื่อย หอบ (หายใจไม่สะดวก)
2. เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
3.หากท่านมีอากาาร อย่างน้อย 1 ใน 3 ข้อด้านบน
จะต้องพบแพทย์เพื่อตวจประเมินอาการอย่างละเอียด

ค่าบริการทั้งชาวไทยและต่างชาติ 4,999 บาท
ผลจะทราบภายใน 1-3 วัน
ผ่านช่องทาง SMS หรือ E-mail

☎️ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทร 065-520-6792

DRIVE-THRU VACCINE FLU SERVICE
ฉีดก่อน ป้องกันได้ ใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที ไม่ต้องลงจากรถ
ราคา 499 บาท ปกติ 950 บาท

สอบถาม, นัดหมาย
Call 02-028-1111 / 065-5206792
โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต2
Line@ : @bpk_rangsit2
Website http://www.bangpakokrangsit.com
พูดคุยกับโรงพยาบาล / : m.me/bpkrangsit2
 
 
 ปทุมธานีวันนี้
Pathumthani © Rangsitcity 2020


จัดทำโดย รังสิตซิตี้ดอทคอม  ที่ตั้ง ม.3 ถ.ปทุม-รังสิต ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เลขที่ทะเบียนพาณิชย์ 3100503762583