ธนาคารในจ.ปทุมธานี

สาขาธนาคารต่างๆ ( ภายในจังหวัดปทุมธานี )

ธนาคารกรุงเทพ
เบอร์ติดต่อ
สาขาคลองหลวง
02-516-2840 – 2
สาขาเซียร์รังสิต
02-992-7387
สาขาตลาดสี่มุมเมือง
02-992-3527 – 9
สาขานวนคร
02-909-2148
สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
02-958-5865 – 6
สาขาย่อยคาร์ฟูร์รังสิต
02-995-1306
สาขาย่อยโลตัสรังสิต
02-958-3765 – 7
สาขาย่อยตลาดไทย
02-908-4918
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยรังสิต
02-564-0830
สาขารังสิต
02-531-3239 – 40
สาขาลำลูกกาคลอง 1
02-994-9856 – 7
สาขาโลตัสรังสิต-นครนายกคลอง 7
02-577-3097
สาขาวังทอง
02-992-6552
สาขาสวนอุตสาหกรรมบางกระดี
02-501-2662
สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์
02-564-8027
สาขาปทุมธานี
02-581-8014

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เบอร์ติดต่อ
สาขาตลาดสี่มุมเมือง
02-536-8203
สาขานวนคร
02-529-0175
สาขาราชมงคลธัญบุรี
02-577-4504
สาขาเมเจอร์รังสิต
02-567-5010
สาขาย่อยตลาดไท
02-529-1121
สาขาย่อยบางพูน
02-581-8545
สาขาย่อย ปตท.รังสิต-นครนายกคลอง7
02-577-4636
สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
02-958-0245
สาขาปทุมธานี
02-581-3930

ธนาคารกสิกรไทย
เบอร์ติดต่อ
สาขาคลอง 6
02-577-2360
สาขาคลองหลวง
02-9869384
สาขาตลาดสี่มุมเมือง
02-536-7176
สาขานวนคร
02-909-1124
สาขาย่อยคลอง 2 ธัญบุรี
02-996-0772
สาขาย่อยเซียร์รังสิต
02-992-6112
สาขาย่อยบิ๊กซีลำลูกกา
02-152-7182
สาขาย่อยฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
02-958-0971
สาขาย่อยรัตนโกสินทร์-รังสิต
02-567-6085
สาขารังสิต
02-959-0001
สาขาปทุมธานี
02-581-1993

 
ธนาคารทหารไทย
เบอร์ติดต่อ
สาขาโลตัสนวนคร
02-909-0829
สาขาธรรมศาสตร์-รังสิต
02-516-9968
สาขานวนคร
02-529-0415
สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
02-958-0930
สาขาตลาดสี่มุมเมือง
02-536-4173
สาขาย่อยรังสิต
02-959-2090
สาขาย่อยรังสิตคลอง 3
02-990-9130
สาขารังสิต-ปทุมธานี
02-958-1007
สาขาปทุมธานี
02-581-1740

ธนาคารไทยพาณิชย์
เบอร์ติดต่อ
สาขาคลอง 2
02-533-0307
สาขาคลองหลวง
02-516-8889
สาขาคูคต คลอง 2
02-995-9975
สาขาธัญบุรี
02-577-2811
สาขาบางกะดีปทุมธานี
02-936-7140
สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 1
02-958-0749
สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 2
02-958-5046
สาขาย่อยเซียร์รังสิต
02-992-7060
สาขาย่อยตลาดไทย
02-529-6123
สาขาย่อยตลาดพูนทรัพย์
02-598-4149
สาขาย่อยโลตัส คลอง3
02-549-9062
สาขาย่อยโลตัสรังสิต
02-567-4801
สาขาย่อยโลตัสลำลูกกา
02-569-1121
สาขาย่อยนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
02-529-5708
สาขาย่อยบ้านฟ้าปิยรมย์ (ลำลูกกา)
02-532-6263
สาขาย่อยบิ๊กซีลำลูกกา
02-152-7167
สาขารังสิต
02-959-0013
สาขารังสิตปทุมานี
02-567-2043
สาขาลำลูกกา
02-531-1117
สาขาโลตัสคลอง 7
02-577-1441
สาขาปทุมธานี
02-581-6945

 
ธนาคารไทยธนาคาร
เบอร์ติดต่อ
สาขารังสิต
02-959-1990
 

ธนาคารนครหลวงไทย
เบอร์ติดต่อ
สาขาคลองหลวง
02-516-1229
สาขาบางกะดี
02-501-1254
สาขาย่อยนวนคร
02-909-0620
สาขารังสิต
02-531-3176
สาขารังสิตคลอง 3
02-990-8806
สาขาลำลูกกา
02-994-5747
สาขาสี่มุมเมืองรังสิต
02-531-3445
สาขาปทุมธานี
02-581-5766

ธนาคารยูโอบี
เบอร์ติดต่อ
สาขาตลาดสี่มุมเมือง
02-536-7854
สาขารังสิต
02-958-0562

ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด
เบอร์ติดต่อ
สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
02-958-0415
 
ธนาคารธนชาต
เบอร์ติดต่อ
สาขาย่อยตลาดไทย
02-529-6171
สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
02-958-5116
สาขารังสิต
02-567-1117
 
 
ธนาคารออมสิน
สาขาคลองหลวง                                02-516-4949
สาขานวนคร                                     02-909-7105
สาขาเมเจอร์รังสิต                              02-567-5006
สาขารังสิต                                        02-567-2236
สาขาลำลูกกา                                    02-569-1820
 
 
ธนาคารอาคารสงเคราห์
เบอร์ติดต่อ
สาขารังสิต
02-996-1353
สาขาลำลูกกา
02-531-6405
 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
เบอร์ติดต่อ
สาขาคลอง9
02-546-1632
สาขาตลาดไท
02-908-4961
สาขาปทุมธานี
02-581-7227
สาขาลำลูกกา
02-993-0250

 


Pathumthani © Rangsitcity 2018


จัดทำโดย รังสิตซิตี้ดอทคอม  ที่ตั้ง ม.3 ถ.ปทุม-รังสิต ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000