มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตั้งอยู่ที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก, ถนนพหลโยธิน, หลักหก, ปทุมธานี 12000
โทร 0-2533-9050 โทรสาร 0-2533-9470
http://www.rsu.ac.th/
 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
200 ถนนรังสิต -นครนายก (คลอง 5) ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0-2577-1028-31โทรสาร 0-2577-1023
http://www.eau.ac.th
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลอง 6)
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
โทร : 0-2549-4990-2 , 0-2549-3013-4 โทรสาร 0-2577-2357
http://www.rmutt.ac.th/
 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0-2546-1301 , 0-2546-1473 โทรสาร 0-2546-1300
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทร 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
http://www.vru.ac.th/
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์   0-2564-4440-59 โทรสาร 02-5644409
http://www.tu.ac.th/org/rscampus/
 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ที่อยู่ ตู้ ป.ณ.4 คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 0-2516-0092-94 โทรสาร 0-2516-2126
http://www.ait.ac.th/
 
มหาวิทยากรุงเทพ ฯ
วิทยาลัยเขตรังสิต ตั้งอยู่เลขที่ 95/1 หมู่ 5 ถนนพลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 0-2902-0250-99 โทรสาร 0-2240-1516
http://admission.bu.ac.th/index.htm
 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 140 หมู่ 4 ถนน ติวานนท์-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000ี
โทรศัพท์ : 0-2975-6999  โทรสาร 0-2979-6728
http://www.ptu.ac.th/th/main.php
 
มหาวิทยาลัยชินวัตร
ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 10 บางเตย สามโคก ปทุมธานี 12160
โทรศัพท์ : 0-2599-333-41
http://www.shinawatra.ac.th/index1.html


Pathumthani © Rangsitcity 2018


จัดทำโดย รังสิตซิตี้ดอทคอม  ที่ตั้ง ม.3 ถ.ปทุม-รังสิต ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000