มหาวิทยาลัยและโรงเรียน

หมวดย่อย   มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / ติดต่อโรงเรียน

มหาวิทยาลัย,วิทยาลัย,สถาบัน,วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
 
0-2564-4440-59
มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิต
 
0-2902-0250-99
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลอง 6)
 
0-2549-4990-2 , 0-2549-3013-4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตปทุมธานี
 
0-2531-2988,0-2531-2989
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
0-2529-0674-7
มหาวิทยาลัยรังสิต
 
0-2533-9050
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
 
0-2546-1301 , 0-2546-1473
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 
0-2577-1028-31
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
 
0-2516-0092-94
โรงเรียนเทคโนโลยีแหลมทอง
 
0-2581-5548,0-2581-1935
โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี
 
0-2581-6792,0-2581-6790
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
 
0-2581-6920 , 0-2581-6560

สังกัดกรมสามัญศึกษาปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
 
0-2581-4460-4
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
 
0-2581-6559,0-2581-6391
โรงเรียนปทุมวิไล
 
0-2581-6773,0-2581-7266
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
 
0-2581-5571,0-2581-1825
โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง"
 
0-2581-5569
โรงเรียนบัวแก้วเกษร
 
0-2599-1547
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
 
0-2926-0485
โรงเรียนธัญบุรี
 
0-2523-8840,0-2523-8188
โรงเรียนธัญรัตน์
 
0-2577-1577
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
 
0-2536-3544,0-2536-4020
โรงเรียนลำลูกกา
 
0-2569-1051,0-2569-1051
โรงเรียนนวมินราชินูทิศสวนกุหลาบ
 
0-2563-1294
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
 
0-2529-0661-2
โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร
 
0-2902-7540
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
 
0-2577-3263-4
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
 
0-2549-1124-5
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม
 
0-2523-9016
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร
 
0-2532-1551,0-2995-0070-1

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
โรงเรียนวัดชินวราราม
0-2581-1460
โรงเรียนวัดบางนางบุญ
 
0-2581-6489
โรงเรียนวัดบางคูวัด
 
0-2581-5752
โรงเรียนวัดบางเดื่อ
 
0-2581-6086
โรงเรียนวัดโบสถ์
 
0-2581-6488
โรงเรียนวัดเทียนถวาย
 
0-2501-2259
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
 
0-2581-5526
โรงเรียนวัดมะขาม
 
0-2581-5450
โรงเรียนวัดเปรมประชากร
 
0-2567-0488
โรงเรียนวัดหงษ์ปทุมาวาส
 
0-2581-6473
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
 
0-2581-6475
โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน
 
0-2581-5507
โรงเรียนวัดสังลาน
 
0-2501-2646
โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า
 
0-2581-6781
โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กระพ้อ
0-2593-1430
โรงเรียนวัดบางเตยนอก
 
0-2593-1966
โรงเรียนวัดบางเตยใน
 
0-2593-1352
โรงเรียนวัดเชิงท่า
 
0-2593-1964
โรงเรียนชุมชนวัดไกเตี้ย
 
0-2581-5900
โรงเรียนสามัคคียาราม
 
0-2593-1929
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร
0-2599-1959
โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว
 
0-2599-1544
โรงเรียนวัดบัวขวัญ
 
0-2599-1540
โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม
 
0-2581-3972
โรงเรียนวัดบ่อทอง
 
0-2599-1541
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
0-2546-1293
โรงเรียนวัดมูลจินดาราม
 
0-2577-1203
โรงเรียนวัดเขียนเขต
 
0-2533-1119
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
 
0-2536-6904
โรงเรียนเจริญดีวิทยา
 
0-2569-1981
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
 
0-2516-0964
โรงเรียนวัดอัยยิการาม
 
0-2546-1255
โรงเรียนวัดขุมแก้ว
 
0-2546-1295
โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์
 
0-2577-1176
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
 
0-2533-0289
โรงเรียนวัดทองพูลอุทิศ
 
0-2516-9929
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาการ
 
0-2532-1498
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน
0-2529-1695
โรงเรียนวัดครู 2502
 
0-2529-0720
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน
 
0-2516-8265
โรงเรียนคลองหนึ่ง
 
0-2516-9190
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง
 
0-2516-8342
โรงเรียนจารุศรบำรุง
 
0-2529-0172
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
 
0-2516-0964
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69
 
0-2516-9070
โรงเรียนคลองสอง
 
0-2524-0366
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม
 
0-2524-0126
โรงเรียนวัดลาดสนุ่น
0-2532-2211
โรงเรียนวัดคลองขัน
 
0-2533-2644
โรงเรียนวัดกลางคลองสี่
 
0-2533-2298
โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส
 
0-2569-1188
โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน
 
0-2569-1148
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
 
0-2536-6904
โรงเรียนวัดเกตุประภา
 
0-2577-2346
โรงเรียนวัดชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
 
0-2569-1011
โรงเรียนวัดธัญผล
 
0-2569-1149
โรงเรียนวัดสุวรรณ
 
0-2569-1361
โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง
 
0-2563-1200
โรงเรียนวัดเจริญบุญ
0-2549-1045
โรงเรียนชุมชนบึงบา
 
0-2549-1134
 
โรงเรียนวัดแสงมณี
 
0-2546-1296

สังกัดคณะกรรมการศึกษาเอกชน
โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา
0-2501-2323
โรงเรียนประคองศิลป์
 
0-2581-8156
โรงเรียนอินทุสูตศึกษา
 
0-2581-3007
โรงเรียนพิทักษ์ครานุสรณ์
 
0-2581-5702
โรงเรียนสารินันท์
 
0-2567-0734
โรงเรียนรังสิตวิทยา
 
0-2958-8609
โรงเรียนบ้านพลอย
 
0-2533-9722-3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก
 
0-2533-9674
โรงเรียนปทุมวิทยา
0-2593-1365
โรงเรียนบัวแก้วเกษร
 
0-2599-1547
โรงเรียนประชุมวิทยา
 
0-2599-1727Pathumthani © Rangsitcity 2020


จัดทำโดย รังสิตซิตี้ดอทคอม  ที่ตั้ง ม.3 ถ.ปทุม-รังสิต ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เลขที่ทะเบียนพาณิชย์ 3100503762583