หน่วยงานบริการประชาชน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี
35/3 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0 2567 0360-6
โทรสาร 0 2567 0367
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี
เลขที่  84  หมู่  1 ตำบลบ้านฉาง  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 
โทร. 0-2581-7783

  
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี
หมู่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2581-5830
 
สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา
เลขที่ 41 หมู่ที่ 4  ถนนลำลูกกา - ธัญบุรี
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
 
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง
เลขที่ 32 หมู่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง ถนนคลองหลวง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์และโทรสาร 02-5240370
 
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดฯ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2593-4508 , 0-2581-6373 โทรสาร 0-2581-6373
 
บังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สนง / กรมบังคับคดี / กระทรวงยุติธรรม
81/11 รังสิต-ปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
 
บังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี สนง / กรมบังคับคดี / กระทรวงยุติธรรม
671-674 พหลโยธิน คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
 
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี สนง
1/119 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
ประกันภัยจังหวัดปทุมธานี สนง / กรมการประกันภัย / กระทรวงพาณิชย์
35/2 รังสิต-ปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 025670352
โทรสาร : 025674792
 
ที่ดินจังหวัดปทุมธานี สนง / กรมที่ดิน / กระทรวงมหาดไทย
เทศปทุม บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 025816301 , 025816136
โทรสาร : 025816398
e-mail : pathumthani@dol.go.th
 
ที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง สนง / กรมที่ดิน / กระทรวงมหาดไทย
เลียบคลองแอน คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0290999829 ,0290999830
โทรสาร : 029099800
 
ที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี สนง / กรมที่ดิน / กระทรวงมหาดไทย
รังสิต-นครนายก รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 0290441350
โทรสาร : 029041352
 
ที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา สนง / กรมที่ดิน / กระทรวงมหาดไทย
69 พหลโยธิน-ลำลูกกา บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 025327095 , 025327096
โทรสาร : 025327098
 
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี / กรมราชทัณฑ์ /กระทรวงยุติธรรม
รังสิต-นครนายก รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
 
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี / กรมราชทัณฑ์ /กระทรวงยุติธรรม
รังสิต-นครนายก คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 
ศูนย์บริการร่วมจังหวัดปทุมธานี (เซียร์รังสิต)
เซียร์รังสิต 68/3 พหลโยธิน คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี
88 หมู่ 1 รังสิต-ปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 10200
โทรศัพท์ : (025672573
โทรสาร : (02)5672572

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี-สามโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี (ศพจ.ปทุมธานี) / กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / กระทรวงแรงงาน
2/89 หมู่ 2 คลอง 5-6 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
 
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี / สถาบันวิจัยข้าว / กรมวิชาการเกษตร / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
85 หมู่ 1 รังสิต-นครนายก รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 025771688 , 025771689
โทรสาร : 025771300
e-mail : Pathumrice@hotmail.com

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดปทุมธานี / กรมประมง / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี 12170
 
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี
รังสิต-องครักษ์ รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 02577-1794
http://www.correct.go.th/idcpatu/
 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี / กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน / กระทรวงยุติธรรม
ถนนรังสิต - นครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ : 02577-5437
 
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี สนง
64 หมู่ 7 รังสิต-ปทุมธานี สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 025670806
โทรสาร : 025670804
 
สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สนง / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
51/8 หมู่ 10 พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
e-mail : cpd_pathumthani@cpd.go.th, cpd_pathumthani@yahoo.com
 
สัสดีจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี-สามโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
 
สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สนง / กระทรวงสาธารณสุข
14 รัฐอำนวย บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 025816501
โทรสาร : 025814126
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1
ที่อยู่ : 38/1 หมู่ 2 รังสิต-ปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 025674891 , 025674892
โทรสาร : 025674900
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 7 พหลโยธิน คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
สาขาลำลูกกา นิมิตรใหม่ ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

หอการค้าจังหวัดปทุมธานี
90/21 สุขาภิบาล 4 บ้านฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี / กรมการปกครอง / กระทรวงมหาดไทย
หมู่ 2 ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว บ้านฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
 
อัยการจังหวัดปทุมธานี สนง / อัยการสูงสุด สนง
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี-สามโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 025813508 , 025816130
โทรสาร : 025816325
e-mail : attorneypatum@yahoo.com

กลุ่มโครงการพิเศษกรมปศุสัตว์
โรงฆ่าสัตว์จังหวัดปทุมธานี (ธนาคารโค-กระบือ) 25 โสภา บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
 
การค้าภายในจังหวัดปทุมธานี สนง / กรมการค้าภายใน / กระทรวงพาณิชย์
35/2 รังสิต-ปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
 
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี สนง / การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม สนง / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
29/2 รังสิต-ปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
e-mail : pathumtani@alro.go.th
 
ขนส่งจังหวัดปทุมธานี สนง / กรมการขนส่งทางบก / กระทรวงคมนาคม
84 ปทุมธานี-ลาดหลุมก้ว บ้านฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 025814528
โทรสาร : 025816641

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี สนง
อาคารสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดปทุมธานี ปทุมสัมพันธ์ บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
e-mail : pathumthani@ect.go.th
 
จังหวัดปทุมธานี สนง
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี-สามโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
 
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี สนง / กระทรวงแรงงาน
35/4 หมู่ 1 รังสิต-ปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

 Pathumthani © Rangsitcity 2020


จัดทำโดย รังสิตซิตี้ดอทคอม  ที่ตั้ง ม.3 ถ.ปทุม-รังสิต ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เลขที่ทะเบียนพาณิชย์ 3100503762583