สถานีตำรวจ-ดับเพลิง
 
สถานีตำรวจ ปทุมธานี
 
สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง
ตั้งอยู่เลขที่ 35หมู่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทร. 02524-0610-3, 02524-0365 โทรสาร. 02524-0367
  
 
สถานีตำรวจภูธรตำบลปากคลองรังสิต
ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ 6 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2501-2892, 0-2501-2298, 0-2501-2535 โทรสาร 0-2501-2951
 
 
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองปทุมธานี  
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 14 ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี
โทร. 02581- 6640, 02581-4152-4   โทรสาร.  02581 -6789
 
 
สถานีตำรวจประตูน้ำจุฬาลงกรณ์
ถนนพหลโยธิน 7 ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทร. 02959-2302-7    โทรสาร. 02-523-9114
 
 
สถานีตำรวจภูธรลำลูกกา
เลขที่  3  หมู่ที่ 15   ต.บึงคำพร้อย   อ.ลำลูกกา   จ.ปทุมธานี  12150
โทร 0-2192-3330
 
 
สถานีตำรวจสวนพริกไทย
ที่ตั้ง 1/14 หมู่ 5 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โทร 0-2598-0110,0-2598-0142
 
 
สถานีตำรวจคูบางหลวง
สภ.คูบางหลวง  อ.ลาดหลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี
โทร 02599-1538, 02599-1952
 
 
สถานีตำรวจภูธรอำเภอลาดหลุมแก้ว
ตั้งอยู่เลขที่ 6/4 หมู่ 1 ถนนปทุมธานี – บางเลน ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทร 02-599-1288  02599-1289
 
 
สถานีตำรวจภูธรคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ถ.รังสิต–หนองเสือ หมู่ 7 ตำบลคลองห้า
โทร.02-9027561-2 , 02-5987000-1
http://khlongha.pathumthani.police.go.th
 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
90 หมู่ที่ 1 ถนนปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 1200
โทร 0-2581-6663,0-2581-6706  Fax:0-2581-5207

 

สถานีดับเพลิงในจังหวัดปทุมธานี
 
สถานีดับเพลิงคลองหลวง                                 0-2901-6157
 
สถานีดับเพลิงคลองห้า                                     0-2902-7528
 
สถานีดับเพลิงคูคต                                          0-2994-8692
 
สถานีดับเพลิงท่าโขลง                                     0-2529-5153
 
สถานีดับเพลิงเทศบาล ต.ธัญบุรี                         0-2577-1964
 
สถานีดับเพลิงเทศบาล ต.บางเตย                       0-2977-2260
 
สถานีดับเพลิงเทศบาล ต.ระแหง                        0-2599-1606
 
สถานีดับเพลิงเทศบาล ต.ลำไทร                        0-2563-1422
 
สถานีดับเพลิงเทศบาล ต.ลำลูกกา                      0-2993-0140
 
สถานีดับเพลิงบางคูวัด                                     0-2976-6077-8
 
สถานีดับเพลิงบางเดื่อ                                      0-2978-4010
 
สถานีดับเพลิงบางพูน                                       0-2581-6463
 
สถานีดับเพลิงบางหลวง                                    0-2581-6463
 
สถานีดับเพลิงบ้านใหม่                                     0-2501-2153
 
สถานีดับเพลิงประชาธิปัตย์ (รังสิต)                      0-2567-3388
 
สถานีดับเพลิงเมืองปทุมธานี                              0-2581-6151


Pathumthani © Rangsitcity 2020


จัดทำโดย รังสิตซิตี้ดอทคอม  ที่ตั้ง ม.3 ถ.ปทุม-รังสิต ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เลขที่ทะเบียนพาณิชย์ 3100503762583