ร้านขายยา
เตียเจริญเภสัช ร้านขายยา
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี
025310582, 029590306
 
ศิริเวช ร้านขายยา
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี
025315029, 029591154, 029591798